Практическо прилагане на придобитите умения в рамките на обучението чрез специфични дейности, насочени към деца от групи в неравностойно положение.