Πρακτική εφαρμογή των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της κατάρτισης μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε παιδιά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.