Дейностите на проекта ATHLISI са разделени в четири фази: Първата фаза е изследване и идентифициране на обученителните нужди на целевите групи, втората е разработването на учебния материал, третата е организирането на семинари и електронно обучение и четвъртото е прилагането на придобитите знания и умения с деца от целевите групи в неравностойно положение.