Οι δραστηριότητες του ATHLISI χωρίζονται σε τέσσερις φάσεις. Πρώτη φάση: έρευνα και εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών των ομάδων στόχου. Δεύτερη φάση: ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. Τρίτη φάση: διοργάνωση σεμιναρίων και μαθημάτων e-learning. Τέταρτη φάση: εφαρμογή της γνώσης και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν από τα παιδιά που προέρχονται ευάλωτες κοινωνικές ομάδες-στόχο.

 

 

Joomla templates by Joomlashine