ΑΤΗLISI е (антична и модерна) гръцка дума за Спорт

Това е дума, която съществува повече от 3 000 години със същото значение. Тя е коренът на различни английски думи, като "спортисти" или "атлетика".

Проектът се отнася за спорта, децата и социалното приобщаване. Логото дава тази идея, защото представлява две деца, ангажирани в спортни дейности. Също така, тези деца са момиче / момче, черно / бяло и лицата им не са ясни, което дава съобщението, че спортът е за всеки и никой не е изключен.