N.P.D.D.  за социална олидарност и спорт “Irodoros” е обществена организация, създадена през 2011 г. от община Мегара, която има за цел да популяризира спортната дейност и да повиши обществената осведоменост по социалните въпроси.

Това се постига чрез разнообразни спортни и социални програми, непрекъснато усъвършенстване на спортните съоръжения и създаване на нови места, предлагащи на нашите граждани качествени и надеждни решения, особено на работещата майка, на възрастните хора и на икономически по-слабите хора.

 

“IRODOROS” е отговорна за функционирането на следните услуги:
Социално-солидарна сфера
- Подпомагане и предоставяне на социални грижи за подрастващи, деца и възрастни хора.

- Проектиране и изпълнение на проекти или участие в проекти и дейности за интеграция на роми, мигранти, имигранти и бежанци в социалния, икономическия и културния живот на местното общество.
-Насърчаване и развитие на доброволчеството и социалната солидарност чрез създаване на мрежи за местна социална солидарност, доброволчески организации и групи доброволци, които да бъдат активни, за да постигнат целите и да подкрепят програмата за социална защита и солидарност на общината и общността.

Спорт за всички
“IRODOROS” предлага спорт за всички граждани, включително за хора с увреждания. Неговите спортни съоръжения предлагат игрища за баскетбол, волейбол, хандбал и тенис, футболни игрища, закрити фитнес зали, предлагащи курсове по аеробика и бодибилдинг оборудване, като всичко това обслужва аматьорските спортни клубове в Мегара.

“IRODOROS” също така организира набор от различни спортни събития като:

 • Национални първентства по Track and field
 • Полу-маратон “Footsteps of Pausanias”
 • Акватлон и Триатлон на Varea Beach
 • Спорт за малцинствата и ромското население
 • Масови спортни програми
 • Баскетболни турнири 3 на 3

Център за ежедневна грижа за ромското население и имигрантите

Центърът за ежедневна грижа за ромското население и имигрантите посвещава дейността си в подкрепа на социално изолираните деца и техните семейства, повечето от които са роми, които живеят в община Мегара в непривилегировани райони. Ромското население в нашият регион се характеризира с изключително лоши условия на живот, неравностойно положение на пазара на труда, образователно и социално изключване. Целите на Центъра за ежедневна грижа са:

 • да подпомага децата по отношение на техните социални и културни характеристики, като допринася за тяхната социална и образователна интеграция
 • да подкрепя семействата на тези деца в създаването на здравословна среда за тяхното развитие
 • да се осигури първична здравна помощ, особено превенция.
 • да поддържа медицинска документация и карти за ваксиниране за всички деца
 • да се идентифицират здравословни проблеми, остри или хронични, и да се насочват към медицинските центрове, когато е необходимо

Обучение по здравни въпроси и хигиена