Action Synergy S.A. е организация за приложения в сферата на ICT R&D, научноизследователска и развойна дейност, която активно участва в разработването на образователни технологии, обучителни методологии и разработването на курсове по електронно обучение. Action Synergy S.A. има дългогодишен опит в управлението и координацията на европейските проекти от 1987 г. досега.

Основните области на експертиза на Action Synergy включват: - Разработване на методологии за обучение, Разработване на образователни технологии, Разработване на курсове и модули, използване на иновативни методологии като: отворени / гъвкави методологии за обучение, електронно обучение, анализ на нуждите от обучение, профили и списъци с умения и компетенции, развитие на синергии на местно, национално и транснационално равнище.

Една основна област, в която работи Action Synergy, е в областта на интеграцията на социални групи в риск от изключване. Предишните проекти, в които Action Synergy участва в областта на социалното приобщаване, могат да бъдат намерени тук:

 http://action.gr/home/projects/social-inclusion/