Η Action Synergy S.A. είναι μια εταιρία Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Έρευνας & Εφαρμογών Τεχνολογίας και που βασίζονται στην εκπαίδευση και τη γνώση. Δραστηριοποιείται ενεργά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών τεχνολογιών, εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και στην ανάπτυξη μαθημάτων e-learning. Η Action Synergy A.E. διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στη διαχείριση και το συντονισμό Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από το 1987.

Action Synergy’s S.A. key areas of expertise include: - Development of learning methodologies, Development of educational technologies, Development of courses and modules making use of innovative methodologies such as: open/flexible learning methodologies, e-learning, learning needs analysis, development of professional profiles and lists of skills and competencies, development of synergies at local, national and transnational level.

One main domain, in which Action Synergy is working, is in the field of the integration of social groups in risk of exclusion. Previous projects in which Action Synergy has participated in the field of social inclusion can be found here: http://action.gr/home/projects/social-inclusion.