FOPSIM е малтийска фондация, която има за цел да постигне конкретен напредък за маргинализираните групи или сектори в рамките на малтийското общество в следните области:

Наемане на работа

Социална закрила и включване

Условията на труд

Анти-дискриминация

Многообразие и равенство между половете

Младежи

Възрастни

 

В този контекст основната мисия на FOPSIM е да насърчава и подкрепя заетостта, социалната солидарност, младежта и други маргинализирани проблеми, за да постигне осезаем напредък в прехода към по-справедливо общество.

FOPSIM участва в следните европейски проекти в областта на спорта:

 

Европейски опит в мрежата на открито (E-One) - E + Спорт: Проектът има за цел да изгради европейска мрежа от заинтересовани страни, работещи в областта на спорта и "неорганизираните" дейности, описани в Насоките за физическа активност на ЕС,  в частност към Спорт на открито и "Открити" дейности.

 

Спорт, партньорство, включване и мрежа (SPIN) - E + Спорт: Този проект има за цел да насърчи сътрудничеството и създаването на съвместни партньорства в областта на спорта чрез насърчаване на взаимодействието между политиките за младежта и спорта с местни, регионални и международни заинтересовани страни.

Европейска мрежа за средновековни спортни и улични игри (EAC). Проектът цели: да развие и защити традиционните спортове и игри в Европа и техните общи ценности в рамките на международен контекст, ориентиран към местното развитие; Да развива на европейска територия знанието и практиката на спортните и традиционните игри като символ на идентичност и историческо и културно наследство на територията; Да се насърчи изграждането на общи програми за европейско сътрудничество и тематични мрежи, да се посрещнат предизвикателствата на бъдещето и по този начин да се гарантира бъдещата устойчивост на проекта и на европейска територия той да разпространява информация, комуникация и познания за спортни и традиционни игри.