Основните цели и дейности на  ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА И СПОРТНАТА КУЛТУРА - ФУУТУРА са развитието и популяризирането на различни видове спорт и всякакъв вид дейности, свързани със спорта, спортните научни изследвания и програми за обмен. Сдружението има за цел да популяризира любителския и учебен спорт, за да мотивира младите хора да бъдат активни и да виждат предимствата на здравословния начин на живот. Основен приоритет за нас е развитието на младежки дейности, инициативи и проекти, подкрепящи здравословния начин на живот и физическото възпитание на децата и младежите.

Работейки в спорта, нашите основни цели са:

 

- Повече деца, младежи и любители в спорта

 

- Социално включване чрез спорт и активна работа с групи в неравностойно положение в периферните райони на София

 

- Спортът като най-доброто средство за по-добра физическа култура, за борба срещу депресията, пристрастяването, наднорменото тегло, агресията и т.н.

 

- Спортът като перспектива в живота и ролеви модел

 

Следвайки тези основни цели, ние имаме опит в някои международни проекти - Еразъм, Юромед, FARE и др., както и в някои национални проекти - Столична община, Министерство на образованието, различни конкурси и др.
Сред другите ценности на Сдружението са:

Развитие на младежки дейности, инициативи и проекти, които подкрепят здравословния начин на живот и физическото възпитание на децата и младежите.

Работа за рехабилитация и разширяване на съществуващите и създаване на нови взаимоотношения между гражданите, организациите, регионите и други структури на базата на спорта, спортната култура и специфични спортни събития - както в България, така и в чужбина.
Промотиране на постиженията, проектите и инициативите на личности и организации в областта на любителския спорт.

Създаване и развитие на по-добра инфраструктура за практикуване на аматьорски спорт, което увеличава мотивацията и поддържа ангажираността на младите хора.

Участие в обществения живот и обществен диалог по въпросите на младежта и спорта - както пряко, така и косвено.

Разработване, изпълнение и координиране на проекти.

Ние имаме екип от много активно ангажирани и опитни доброволци и членове, които могат да организират мащабни спортни събития. Фуутура се занимава с организиране и подпомагане на спортни мероприятия с благотворителни, демонстрационни и състезателни цели, търсещи пряк положителен социален смисъл. Всички наши минали и бъдещи проекти и събития са насочени само към спорта и спортните ценности.