Οι κύριοι στόχοι και οι δραστηριότητες της UNION FOR DEVELOPMENT OF SPORT AND SPORTS CULTURE – FOOTURA είναι η ανάπτυξη και η προώθηση αρκετών σπορ και όλων των ειδών τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, τις αθλητικές επιστημονικές έρευνες και τα προγράμματα ανταλλαγής. Ο σύλλογος στοχεύει να προωθήσει τον ερασιτεχνικό και πανεπιστημιακό αθλητισμό ώστε να δώσει κίνητρα στους νέους να συμμετέχουν ενεργά και να μάθουν για τα οφέλη του υγιεινού τρόπου ζωής. Υψηλή προτεραιότητα για μας είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για τους νέους, πρωτοβουλίες και προγράμματα, ενισχύοντας τον υγιεινό τρόπο ζωής και την σωματική εκπαίδευση των παιδιών και των νέων.

Working in sport, our main purposes are:

-More children, youths and amateurs in Sport

-Social inclusion through Sport and active work with disadvantaged groups in peripheral areas of Sofia

-Sport as the best tool for better physical culture, for fighting against depression, addictions, overweight, agression etc.

-Sport as life perspective and Role-model

Following these basic purposes, we have project experience in some international - Erasmus, Euromed, FARE, etc., and some national projects - Sofia municipality, Ministry of education, various contests, etc.

 

Among the other values of the Association are:

1. Development of youth activities, initiatives and projects that support healthy lifestyles and physical education of children and youth.

2. Working for the rehabilitation and extension of existing and creation of new relationships between citizens, organizations, regions and other structures on the basis of sports, sports culture and specific sports events - both in Bulgaria and abroad.

3. Promoting the achievements, projects and initiative of individuals and organizations in the field of amateur sport.

4. Creation and development of better infrastructure for practicing of amateur sport, which increases motivation and keeps the commitment of young people.

5. Participation in public life and public dialogue on issues of youth and sport - both directly and indirectly.

6. Development, implementation and coordination of projects.

 

We have a team of very actively engaged and experienced volunteers and members who are able to organize large-scale sporting events. Footura occupies with organizing and supporting of sports events with charity, demonstrative and competative aims, searching for direct positive social meaning. All of our past and future projects and events are directed only to sport and sports values.