Идентификация на най-добрите практики в областта и изследване на нуждите на спортните клубове, треньорите и местни общности.