Αναγνώριση καλών πρακτικών στον τομέα και έρευνα για τις ανάγκες των αθλητικών συλλόγων, των προπονητών και των τοπικών κοινοτήτων.

Best Practices

The project ATHLISI has identified best practices at local/regional/national level on training courses for sport clubs and coaches aimed at promoting social inclusion of children (age 3-16) from disadvantaged social groups (in particular migrants/ ethnic minorities/ economically disadvantaged). Below, you can see the best practices that the project has identified.

Flashes and marks of street sport: training for new workers (Italy)

‘Let’s team up’, a training course in psycho-pedagogy of sport (Italy)

Training for new coaches (football, volleyball and basketball) (Italy)

Implementation of projects promoting equality in society “Kallipateira” (Greece)

PAO MAZI (Panathinaikos Football Club - TOGETHER) (Greece)

Taekwondo Humanitarian Foundation (Greece)

Healthy Lifestyle (Slovenia)

Wink at the sun (Slovenia)

UEFA Pro Licence (Cyprus)

National Reports

The research activities in all partner countries included desk research related with previous initiatives and best practices, focus groups with coaches and sport clubs and suggestions for activities to be included into the ATHLISI training course. The results of the research activities in each partner country were summarised in national reports which are presented below.

Greek National Report

Cyprus National Report

Italy National Report

Bulgaria National Report

Malta National Report

Slovenia National Report

Comparative Report

The results of the research have been summarised in a comparative report summarising the results in all partner countries.

Here you can download the comparative report.