Организиране на курсове за електронно обучение и работни срещи, насочени към спортни клубове и треньори