Διοργάνωση εξ’ αποστάσεων μαθημάτων (e-learning) και σεμιναρίων (δια ζώσης) που θα απευθύνονται σε αθλητικούς συλλόγους και προπονητές.