Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού στοχεύει να προωθήσει την αθλητική και σωματική δραστηριότητα σε όλη την Ευρώπη.

TΗ Εβδομάδα είναι για όλους, ανεξάρτητα από ηλικία, υπόβαθρο ή επίπεδο φυσικής κατάστασης. Επικεντρώνεται σε πρωτοβουλίες για τους απλούς πολίτες, στοχεύει να δώσει κίνητρα στους Ευρωπαίους να παραμείνουν ενεργοί (#BeActive) σε τακτική βάση και να δημιουργήσει ευκαιρίες στην καθημερινότητα των ανθρώπων ώστε να αθλούνται περισσότερο.

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού πραγματοποιείται σε Ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και είναι δομημένη ώστε να συμπεριλαμβάνει θέματα και δραστηριότητες που αρέσουν σε όλους.

Η Εβδομάδα είναι δομημένη σε τέσσερις Ημέρες Ενδιαφέροντος: Εκπαιδευτικό Περιβάλλον, Χώρος Εργασίας, Εξωτερικοί Χώροι, Αθλητικοί Σύλλογοι και Γυμναστήρια. http://ec.europa.eu/sport/week .