• Το ATHLISI είναι ένα διακρατικό πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+Sports και στοχεύει να προωθήσει την κοινωνική ένταξη των παιδιών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Ρομά, μετανάστες, παιδιά με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο) μέσω της συμμετοχής τους σε αθλητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των αθλητικών συλλόγων.

 • Έρευνα

  Αναγνώριση καλών πρακτικών στον τομέα και έρευνα για τις ανάγκες των αθλητικών συλλόγων, των προπονητών και των τοπικών κοινοτήτων.

 • Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού

  Development of training modules for the development of skills of the sport clubs and coaches related with the promotion of social integration of disadvantaged children

 • Κατάρτιση

  Διοργάνωση εξ’ αποστάσεων μαθημάτων (e-learning) και σεμιναρίων (δια ζώσης) που θα απευθύνονται σε αθλητικούς συλλόγους και προπονητές.

 • Εφαρμογή

  Πρακτική εφαρμογή των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της κατάρτισης μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε παιδιά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

 • Οι δραστηριότητες του ATHLISI χωρίζονται σε τέσσερις φάσεις. Πρώτη φάση: έρευνα και εντοπισμός των εκπαιδευτικών αναγκών των ομάδων στόχου. Δεύτερη φάση: ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. Τρίτη φάση: διοργάνωση σεμιναρίων και μαθημάτων e-learning. Τέταρτη φάση: εφαρμογή της γνώσης και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν από τα παιδιά που προέρχονται ευάλωτες κοινωνικές ομάδες-στόχο.

Εμπλακείτε

Αν είστε αθλητικός σύλλογος, προπονητής ή αν εκπροσωπείτε κάποιο άλλο σωματείο που ενδιαφέρεται για τις δραστηριότητες του προγράμματος ATHLISI, θα χαρούμε να συνεργαστούμε μαζί σας για να βελτιώσουμε την κοινωνική ένταξη των παιδιών που προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μέσω του αθλητισμού.

Επικοινωνία

Το project ATHLISI περιλαμβάνει στις δραστηριότητες του πολλούς αθλητικούς συλλόγους από τις χώρες των εταίρων και πέρα από αυτές. Εδώ είναι μια σύντομη περιγραφή των αθλητικών συλλόγων που συμμετείχαν στις διάφορες δραστηριότητες του project.

This project is co-funded by the European Commission. This publication reflects the views of the author only and the Commission cannot be held responsible for any use of the information contained therein

 

 

Joomla templates by Joomlashine