Η Eurosuccess Consulting (Κύπρος), μέσω μιας δυναμικής ομάδας νεαρών επιστημόνων παρέχει ένα συνολικό πακέτο υπηρεσιών που απευθύνεται στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων στη Κύπρο, ειδικά σε θέματα Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Η Eurosuccess έχει εντοπίσει από την αρχή, την ανάγκη της δημιουργίας συνδέσμων μεταξύ της Κυπριακής Οικονομίας και της Ευρωπαϊκής αγοράς και έχει δώσει έμφαση στην εκμετάλλευση των προοπτικών που δημιουργήθηκαν μετά και την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Today EUROSUCCESS offers a variety of services to the Public, as well as the Private sector of Cyprus. It has also started to actively participate in international schemes, through a well-established network of partners abroad, based on the intense past experience of its founder.

EUROSUCCESS aims to a constant improvement of its offered services, as well the development of its team which will give the opportunity to enhance its scientific sector of expertise.

Eurosuccess is involved into more than thirty five (35) EU Projects from the day of its creation (Lifelong Learning, ERASMUS + & Justice Programs), in 3 of them as coordinator, as well as is one of the assessors for the Cypriot N.A and the Norwegian Funds, targeted to NGOs.

In addition, Eurosuccess Consulting is a member of the: International Trade Council, European Prison Education Association (EPEA), European Policy Network on Key Competences in School Education (KeyCoNet Network), Cyprus Chamber of Commerce and Industry (CCCI), Cyprus Employers and Industrialists Federation (OEB) and Nicosia Chamber of Commerce and Industry (NCCI).

Eurosuccess Consulting has and is participating in various EU projects with main aim the social induction/re-integration of various groups of the society (vulnerable groups, Youth, prisoners etc). During the implementation of the specific projects, Eurosuccess has developed tools and training materials for the further development of the skills of the end users and the projects’ experts, through blended activities (traditional and e-learning methods). In addition, Eurosuccess has developed guides and other relevant supportive material for the effective communication between the relevant groups of the projects and the society.

It is also worth to mention that Eurosuccess is cooperating with football clubs as well as professional gyms and associations in Cyprus, who will be the active participants during all the activities of the project (development, piloting, fine-tuning, dissemination & exploitation procedures).

One more important aspect as regards to Eurosuccess, is that Eurosuccess is an accredited VET Center from the Human Resource Development Authority of Cyprus, the relevant public authority as regards to training and education.

Last but not least, the philosophy of Eurosuccess Consulting is embraced within the following four principles: Execute, Review, Improve, Redesign. Through this approach, Eurosuccess is aiming towards continuous improvement of its counselling and development activities. For this purpose, the organization is certified with the Quality system of ISO 9001:2008, which inspects and reviews the system at regular basis.