Ο ZAVOD APGA είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 2012. Οι δραστηριότητες του οργανισμού είναι η έρευνα, η ανάπτυξη και οι εφαρμοσμένες δραστηριότητες στον τομέα της σωματικής άσκησης και των συνεπειών τους στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Στο γενικότερο πλαίσιο του αντικειμένου του προωθεί και στηρίζει πολιτικές και πρακτικές που συμβάλλουν στην κοινωνική ευθύνη και σε ένα υψηλότερο επίπεδο διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ίσων κοινωνικών και οικονομικών ευκαιριών για όλους.

It has established connections with other stakeholders – public administration, economy and media and successfully cooperates with different sport associations and organizations that work in the field of sport and physical activity such as Faculty of sport and National Olympic Committee. Association’s activities are focused on insuring bigger influence on the policymaking in the field of sport, public health, promotion of health and healthy lifestyle. Association achieves mission with networking, informing, civil dialogue, and training and with horizontal and vertical networking of different institutions.

APGA develops and promotes empowering the NGO’s in the field of physical activity and health promotion.

Awareness rising activities

Physical and health promotion campaigns

Education and training of experts in NGO’s

Public dialog

Analysis and Research

Organizing workshops